Smile Always

Saturday, 8 October 2011

Jenis Kemahiran Dalam Pengajaran Mikro

Jenis Kemahiran dalam Pengajaran Mikro

Kemahiran Set Induksi
Kemahiran memberi penerangan
Kemahiran menggunakan contoh
Kemahiran Mengolah Isi pelajaran
Kemahiran Variasi Ransangan
Kemahiran Penyoalan.
Kemahiran Pengukuhan
Kemahiran Penutup

Kemahiran Set Induksi
Tumpuan dalam induksi set ialah:-
Pelatih dapat memberikan fokus pelajar terhadap pelajaran yg akan
dimulakan.
Membina kerangka rujukan sebelum dan selepas pelajaran
Berupaya memeberikan makna kpd konsep atau prinsip yg baru
Berupaya membangkitkan minat dan penglibatan pelajar

Prinsip Induksi Set
Bermakna:- memulakan pengajaran dgn memberikan bahan yg bermakna serta dapat menarik minat pelajar. Tarik perhatian pelajar kpd perkara yg berkaitan dhgn persekitaran pengetahuanya.
Berkaitan :- dikaitkan dgn isi kandungan yg selari dgn objektif pengajaran. Memastikan permulaan pengajaran yg perlu berkaitan dgn bahamn dan obj p&P
Pengetahuan Sedia Ada :- membantu pelajar agar dapat menjadikan pelajaran lebih menarik serta membantu meningkatkan sifat ingin meneroka pelajaran seterusnya.

Kemahiran Memberi Penerangan
Menerangkan pelajaran dengan lebih bermakna,sempurna,jelas dan tepat
Mengatahui langkah,prosedur @ peraturan yg terdapat dlm P&P
Membuat penaakulan sebab-musabab berlakunya sesuatu kejadian
Penerangan dgn menggunakan contoh @ ilustrasi yg sesuai akan membantu pemahaman

Kemahiran Menggunakan contoh
Penyampaian lebih menarik jika penerangan dilakukan disertai dgn contoh yg sesuai. Contoh dlm btk cerita,ilustrasi @ bahan lain.
Contoh bermula dgn berbentuk konkrit kpd abstrak

Kemahiran Mengolah Isi Pelajaran
Melibatkan kemahiran menyusun dan mengorganisasikan kandungan pelajaran agar dapat disampaikan dgn baik.
Isi perlu disampaikan secara berperingka-peringkat.
Guru perlu merancang penggunaan bahan pengajaran dgn teratur

Kemahiran Variasi ransangan
Tujuannya utk membangkitkan perhatian pelajar dan memberikan fokus terhadap fakta penting pelajaran.
Penggunaan ransangan yg pelbagai mengelakkan kebosanan pelajar.
Aspek yg perlu dikuasaialah pergerakan,perubahan pertuturan,perubahan fokus deria,btk penglibatan lisan dan fizikal pelajar

Kemahiran Penyoalan
Penyoalan membantu pelajar berfikir
Guru perlu faham tentang cara merancang dan mengemukakan soalan dalam kelas
Memahami aspek domain soalan agar soalan yg dibina benar-benar menguji pelajar.
Pengetahuan,kefahaman,aplikasi,analisis,sintesis dan penilaian

Kemahiran Pengukuhan
Galakkan pelajar menjawab soalan,mengemukakan cadangan dan melibatkan diri dalam perbincangan
Berikan peneguhan melalui pujian dl btk lisan,gred baik senyuman anggukan kepala.

Kemahiran Penutup
Kemahiran merumus,megulang peneguhana dan membuat penilaian tentang sama ada objektif pengajaran yg disediakan tercapai atau tidak.
Penutup perlu sesuai dgn obj dan aktiviti pengajaran
Tujuan penutup menarik perhatian tentang perkara yg baru dipelajari,megukuhkan konsep dan kemahiran baru.
Terdapat dua penutup iaitu kognitif dan sosial
Kognitif bertujuan mengukuhkan pelajaran dgn memeberikan perhatian terhadap fakta yg dipelajari.
Penutup sosial menekakan perasaan yg dialami semasa prosese P&P

No comments:

Post a Comment